Kuruluş amacımız

              

        Köprülü Köyü’nün; kültürünü yaşatmak, sağlık, sosyal, spor, eğitim ve ekonomik çalışmalarını desteklemek, katkıda bulunmak, Köprülü Köylü’ler arasında sosyal, kültürel, sağlık ve hukuki konularda dayanışma, yardımlaşmayı sağlamak ve aralarındaki ilişkileri geliştirmek, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize veya öğrencilere gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak ve ölenlerin cenazelerini kaldırmak, hemşerilerimizin menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapmak amacıyla 65 kurucu üye tarafından derneğimiz kurulmuştur.

         Derneğimizin sürekli aktif olması, etkin ve hızlı kararlar alması amacıyla kurucu üyelerimiz, Köyde yerleşik olan kişilerden belirlenmiştir. Hiç bir çekişmeye (mahalli, siyasi, akrabalık, v.b.) meydan vermemek veya guruplaşmayı, bölünmeyi önlemek için, kurucu üyeler belirlenirken; akraba, mahalle, yaş gurubu, meslek gurubu gibi kriterler değerlendirilerek eşit dağılımlı bir yapı oluşturulmaya çalışıldı.

         Ayrıca; derneğimize üye olsun olmasın FOSA ile bağlantısı bulunan herkes(köylü, hısım, akraba v.b.) dernek hizmetlerinden faydalanmada, kurucu üyelerle eşit haklara sahiptirler. Derneğimizi Köyümüzün bir parçası olarak düşündüğümüzden; bu dernek tüm FOSALILAR'a aittir ve derneğimiz her FOSALI'ya eşit mesafededir düşüncesiyle hareket etmekteyiz.