Camilerimiz

                                CAMİLERİMİZ 

                                                                MERKEZ MAHALLE CAMİİ

Merkez Mahallede bulunan Camimiz.

Camimizin iç kısmından görünüm.

Cami lokalimiz.

Lokalimizin iç kısmı.

                                                                  KARŞI MAHALLE CAMİİ

 

 

                 

Camimizin iç kısmından görünüm.

 Cami lokalimiz. 

  Lokalimizin iç kısmı.